Ceny biletów

Bilety normalne

Trybuna Główna - 100 zł
Nowa Trybuna - 60 zł
Sektor A - 45 zł
Sektor B - 40 zł

Bilety ulgowe*

Nowa Trybuna - 50 zł
Sektor A - 35 zł
Sektor B - 30 zł

*przysługują kobietom, emerytom, rencistom, osobom w wieku 8-16 lat

Dzieci do lat 7 wchodzą na stadion za darmo, bez biletu, w przypadku miejsc numerowanych – bez gwarancji miejsca.

Osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim (+opiekun) chęć zakupu biletu mogą kierować na adres: bilety@polonia.bydgoszcz.pl.


Plan stadionu